EXTRA FISCAAL VOORDEEL VIA ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK

Ondernemers die investeren in de energiezuinige Portacool krijgen in 2021 fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA).

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor ondernemers. Ook een overheidsonderneming, stichting of vereniging kan gebruikmaken van deze regeling. De regeling geldt niet voor particulieren. De voorwaarden zijn:

  • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.
  • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst.
  • Indien nodig levert u een bewijs aan van de vereiste vergunningen en certificaten.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten bedraagt per melding samen ten minste € 2.500. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 124 miljoen.

HOE WERKT EIA?

U meldt uw investering aan, per type bedrijfsmiddel, digitaal via het Loket van RVO.nl. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 2. van de EIA, Energielijst 2020: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/12/70075_RVO_Energielijst_2020-def.pdf.

Let erop dat u uw melding tijdig indient!
Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt. Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking komt is minimaal € 2.500 en maximaal € 124 miljoen per kalenderjaar. U mag 45% van het investeringsbedrag, waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen, van de fiscale winst aftrekken

DE CODE VOOR PORTACOOL ADIABATISCHE LUCHTKOELING IS 210207

Via onderstaande link kunt u meer informatie raadplegen: