Productiviteit warmte en oplossingen

Gepubliceerd op 11 februari 2020 om 19:29

De productiviteit in een fabriek of werkplaats is van veel verschillende elementen afhankelijk. Een belangrijk element is het personeel dat er werkzaam is. Warmte en een te hoge temperatuur hebben invloed op mensen, echter de invloed op de productiviteit van het personeel hangt natuurlijk ook af van de individuele tolerantie. De ene persoon heeft eenmaal eerder last van warmte en de ander meer van kou of vervuilde lucht. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de productiviteit tussen de 9% en 20% afneemt bij te hoge temperaturen in fabriek of werkplaats.

Vaak kan een eenmalige en lage investering , het werkklimaat van uw bedrijf verbeteren, waardoor ook de productiviteit beter gewaarborgd blijft en ziekteverzuim kan worden gereduceerd. Met name ten tijde van extreme temperaturen, zoals tijdens laatste twee zomers, kan een klimaatoplossing een optimalisatie betekenen van uw productiviteit.

Temperatuur op de werkvloer

Door de jaren heen zijn er door verschillende instanties en wetenschappers onderzoeken uitgevoerd welk effect temperatuur en luchtkwaliteit heeft op de productiviteit van de medewerkers. Uit deze onderzoeken werd duidelijk dat de productiviteit op warme en koude dagen lager ligt dan bij normale temperaturen. Hier zoomen we verder in op de invloed van hoge temperaturen op de werkvloer.
Bedrijven die gebruik maken van machines, hebben al snel te maken met een verhoogde temperatuur. Deze extra warmtebronnen dragen bij aan een verhoogde temperatuur in de fabriek of werkplaats.

Effect warmte op de productiviteit

Zoals eerder aangegeven heeft warmte op de werkvloer een nadelig effect op de productiviteit van de medewerkers om verschillende redenen. Zo neemt de concentratie af, gaat de alertheid naar beneden, wordt men sneller afgeleid en wordt er meer stress ervaren. Verschillende onderzoeken tonen aan dat de productiviteit 9% tot 20% lager bij te hoge temperaturen. Uit andere onderzoeken blijkt dat blootstelling aan directe hittebronnen een groter negatief effect heeft op medewerkers dan indirecte warmte.

 

Oplossingen voor een te hoge temperatuur op de werkvloer

Om de productiviteit op peil te houden kan er gekozen worden voor koeling. Conventionele koeling, zoals een klimaat systeem of airco is vaak niet rendabel voor de korte periode dat het gebruikt wordt. Daarnaast moet de ruimte vaak gesloten zijn en ventilatiesystemen daarop afgestemd worden. Ook kan er gekozen worden om het de warmte aan te pakken bij de bron (warmte producerende machines) in plaats van de gehele ruimte te koelen. Mobiele luchtkoeling van Werkplaatskoeling.nl kan hier uitkomst bieden. Deze energiezuinige, milieuvriendelijke en effectieve manier van koelen is de oplossing voor het koelen van fabriekshallen en werkplaatsen. De units zijn mobiel, werken op 230v en water en kunnen ingezet worden op plekken waar dit het meest nodig is. Daarnaast zijn onze units opgenomen op de Energielijst voor 2020. Hiermee kan 45% van de aanschafwaarde worden afgetrokken van de fiscale winst, dankzij de Energie Investeringsaftrek regeling.